Financování

Výběr vašeho nového bytu

Rezervace bytu a příprava smluvní dokumentace

Výběr financující banky

Kupní smlouva a převzetí bytu

Přepis listu vlastnictví v katastru nemovitostí

1. Krok

Do 15 dnů ode dne uzavření rezervační smlouvy se hradí rezervační poplatek 100.000 Kč. (Uhrazený rezervační poplatek bude započítán do jedné z následných splátek kupní ceny)

2. Krok

Do 15 dnů po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradíte 30 % kupní ceny.

3. Krok

Po dokončení hrubé stavby uhradíte 30 % kupní ceny (předpoklad 30.11.2020)

4. Krok

Po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu uhradíte 30 % kupní ceny (předpoklad 30.10.2021)

5. Krok

Po podání návrhnu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradíte 10 % kupní ceny (předpoklad 31.12.2021)

Postup financování může být upraven v případě úhrady kupní ceny prostřednictvím úvěru