Financování

Výběr vašeho nového bytu

Rezervace bytu a příprava smluvní dokumentace

Výběr financující banky

Kupní smlouva a převzetí bytu

Převod vlastnického práva v katastru nemovitostí

1. Krok

Do 15 dnů ode dne uzavření rezervační smlouvy se hradí rezervační poplatek 150.000 Kč. (Uhrazený rezervační poplatek bude započítán do jedné z následných splátek kupní ceny)

2. Krok

Do 15 dnů po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradíte 30 % kupní ceny.

3. Krok

Po dokončení hrubé stavby uhradíte 30 % kupní ceny

4. Krok

Po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu uhradíte 30 % kupní ceny

5. Krok

Po podání návrhnu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradíte 10 % kupní ceny

Postup financování může být upraven v případě úhrady kupní ceny prostřednictvím úvěru.